Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

I fokus

Kommunale avgifter og eigedomsskatt

Kvinne leser brev - Klikk for stort bilete No kjem det rekning for kommunale avgifter. Lurer du på noko rundt utrekninga? Sjå samlesiden alesund.kommune.no/kommunale-avgifter.

No får innbyggarane i Ålesund ny rekning for betaling av vatn og avløp, renovasjon, slam og feiing. Fakturaen innheld heller ikkje eigedomsskatt. Nokre har også privat avtale for vatn, dei får derfor ikkje faktura frå dette med kommunen.

Viktige endringar i 2021

  • Faktura for kommunale avgifter vil i 2021 bli fordelt på fire terminar. Dei to første rekningane som skal betalast gjeld vatn og avløp, feiing og renovasjon og slam. Dei har forfall 20. april og 20. juni. Eigedomsskatt kjem først på rekningane som har forfall 20. september og 20. november i år. 
  • Eigedomsskatt for heile Ålesund kommune blir fakturert med forfall 20. september og 20. november. Beløpet for heile året er likt delt på dei to terminane. Du kan lese meir om eigedomsskatt her på heimesida.
  • Kreditering for renovasjon.  I 2020 vart det fakturert for ein dag for mykje. Denne feilen kom av at fagsystemet til ÅRIM rekna ut ein dag for mykje på grunn av at 2020 var eit skuddår. Dette beløpet blir kreditert på fyrste faktura for 2021.
  • Fleire næringskategoriar for abonnementsgebyr for vatn og avløp. I 2020 var det berre to kategoriar for differensiert abonnementsgebyr. I 2021 er det 5 kategoriar. Eigedommar blir plassert i kategoriar basert på målt forbruk i 2020 eller stipulert forbruk 2021. Dette gjeld nærings- og kombinasjonseigedom (bedrifter, landbruk mv.), samt sprinkleranlegg. 

Slik får du fakturaen

Faktura får du no i løpet av uke 11. Du finn faktura og sum på Mi Side her på kommunen si heimeside. 

Logg inn på Mi Side. 

Samleside for kommunale avgifter

Her finn du svar på generelle fakturaspørsmål, kontaktinformasjon, prisar og vassmålarkalkulator. 

 

 

Til toppen