Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

I fokus

Kommunale avgifter og eigedomsskatt

Kvinne leser brev - Klikk for stort bildeLurer du på noko rundt utrekninga av dei kommunale gebyra? Sjå samlesiden alesund.kommune.no/kommunale-avgifter

Frå tysdag 25. august får innbyggarane i Ålesund ny rekning for betaling av vatn og avløp, renovasjon, slam og feiing. Nokre får faktura for betaling av eigedomsskatt (dette gjelder bare tidligare Sandøy, Skodje og Ålesund) mens nokre også har privat avtale for vatn, dei får derfor ikkje faktura frå dette med kommunen.

Viktig endring

Den viktigaste endringa for fakturaen som du får denne veka, gjeld renovasjon. Renovasjon hadde ein månad mindre på faktura 1.termin 2020 (fordi kostnaden for april kom ikkje med), så april er med på fakturaen du får no for 2. termin 2020.

Frå fire faktura til tre

Normalt ville du fått fire rekningar frå kommunen i løpet av eitt år.  I 2020 kjem det berre tre rekningar. Men det samla beløpet du skal betale inn,  er det same som før.

Det betyr at kvar av dei tre fakturaene blir litt høgare, enn om du skulle betale gebyra over fire terminar.

Fakturaen du fekk i mars/april, med forfall 20. april, skal ikkje betalast. Hadde du betalt han skal du ha fått tilbake pengane dine.

Sjå forklaring på det du finn på fakturaen. 

Slik får du fakturaen

Faktura vart sendt ut fredag 21. august. Frå tysdag 25. august fekk du faktura på nett, mens papirfaktura kjem i løpet av veka. 

Du finn faktura og sum på Mi Side her på kommunen si heimeside. 

Logg inn på Mi Side. 

Samleside for kommunale avgifter

Sjå eiga tenesteside for kommunale avgifter. 

Her finn du svar på generelle fakturaspørsmål, kontaktinformasjon, kva postene på fakturaen betyr, prisar og vassmålarkalkulator. 

Til toppen