I fokus

Gratis busskort til studentar

Er du student og melder flytting frå ein kommune utanfor Sunnmøre til Ålesund kommune, kan du søke om gratis busskort for eit år.

Foto av jente som venter på en buss - Klikk for stort bilete FRAM / Møre og Romsdal fylkeskommune    

Du må ha meldt flytting etter 7. mai i år og studentar som fekk tilbodet i studieåret 2019-2020 kan få dette på nytt for studieåret 2020-21. Ordninga er utvida grunna korona. 

Studentar som søkte om gratis busskort for 2019-2020 må søke på nytt for å få tilbodet i år. 

Ved å melde flytting til kommunen hjelper du oss med å lage endå betre tenester til alle som bur her. Du får sjølv ikkje berre gratis busskort, men du som student får òg fleire rettar, tenester og kan i tillegg påverke politisk.

Søknadsfrist er 31. desember 2020. 

Slik går du fram

Dette må du ha på plass før du søker

  • Du må vere student ved høgare utdanning (universitet/høgskule/fagskule), ha gyldig studentbevis og betalt semesteravgift.
  • Du må studere i eit heilt studieår. Utvekslingsstudentar, eller andre studentar  som skal vere her kun eitt semester, får dessverre ikkje tilbodet. 
  • Du må ha meldt flytting frå ein kommune utanfor Sunnmøre og fått flyttemelding. Sunnmøre er kommunane: Giske, Hareid, Herøy, Fjord, Sande, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørsta og Ålesund.
  • Studentar som har nytta seg av tilbodet tidlegare kan ikkje nytte dette igjen.
  • Du må ha meldt flytting etter 7. mai 2020.

Slik melder du flytting og søker om gratis busskort

Korta blir aktivert etter søknaden er godkjent frå kommunen. Busskortet er gyldig til og med 31. juli 2021.

Praktisk informasjon om tilbodet og busskortet

Ordninga vart i bystyrevedtak frå 2018 avgrensa til å gjelde studentar som melde flytting til Ålesund frå kommunar utanfor Sunnmøre. Ålesund kommune ønskjer ikkje å påverke folketalet i nabokommunane i negativ lei.

Busskortet vert eit kort berre for studentar med reise innanfor Ålesund («tidligare» Ålesund-grense), Giske og Sula. Det gjeld ikkje hurtigbåt, ferje, flybuss eller nattbussen. Kortet er eit fysisk busskort og kan dessverre ikkje brukast i mobilløysinga til FRAM.

Mister du busskortet i løpet av studieperioden kontaktar du FRAM kundesenter på tlf. 71 28 01 00 for å stenge kortet. Etter tre dagar kan du besøke ein av trafikkterminalane og rutebilstasjonane, og få laga eit nytt kort mot eit gebyr på 100 kroner.
 

Til toppen