Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Hovudnummeret til Ålesund kommune er
70 16 20 00. Vår informasjonstelefon om korona er 70 16 40 60. Opningstider i påska er onsdag 8.8 kl. 08.30-12.00, langfredag kl. 09.30-15.30, 1. påskedag kl. 09.30-15.30. Frå tysdag 14. april blir opningstidene frå kl. 08.30-15.30.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

NAV Ålesund og naudhjelp

I fokus

Gi oss beskjed

Klikk for stort bildeGi oss beskjed om du ikkje har vatn, gatelys/veglys som ikkje virkar eller andre manglar.

Har du ikkje vatn?

Det kan vere ulike grunnar til at vatnet i springen eller avløpet forsvinn. Slike feil kan ha samanheng med eit pågåande vassbrot, eller at det pågår vedlikehaldsspyling på leidningane i området. Som regel blir dei dette gjeld varsla på SMS. Sjekk om du er registrert for varsling på Servicevarsling.no.

Meld om feil

Ser du store mengder vatn som fossar fram i terrenget eller i gata kan det vere vasslekkasje på ei offentleg leidning. Dette kan medføre stor skade og må difor fiksast raskt.

Meld umiddelbart frå til Vatn og avløp sin vaktsentral på telefon:

  • i kontortida 70 16 20 00
  • etter kontortid 95 16 20 00 (ikkje sms)

Veg og grønt, miljø og forureining

Meld om feil

Brøyting:

  • i kontortida 70 16 20 00
  • etter kontortid 70 16 46 47

Mørkt i gata?

For feil på veglys melder du frå:

Renovasjon

Kontakt ÅRIM

Til toppen