Viktig informasjon om korona

I fokus

Gi oss beskjed

Plog som kjører på veg med landskap - Klikk for stort bilete Gi oss beskjed om vegen ikkje er moka, du ikkje har vatn, gatelys/veglys som ikkje virkar eller for eksempel tømming av avfallsbeholder. 

Har du ikkje vatn?

Det kan vere ulike grunnar til at vatnet i springen eller avløpet forsvinn. Slike feil kan ha samanheng med eit pågåande vassbrot, eller at det pågår vedlikehaldsspyling på leidningane i området. Som regel blir dei dette gjeld varsla på SMS. Sjekk om du er registrert for varsling på Servicevarsling.no.

Meld om feil

Ser du store mengder vatn som fossar fram i terrenget eller i gata kan det vere vasslekkasje på ei offentleg leidning. Dette kan medføre stor skade og må difor fiksast raskt.

Meld umiddelbart frå til Vatn og avløp sin vaktsentral på telefon:

  • i kontortida 70 16 20 00
  • etter kontortid 95 16 20 00 (ikkje sms)

Veg og grønt, snøbrøyting, miljø og forureining

Meld om feil

Snbrøyting:

  • i kontortida 70 16 20 00
  • etter kontortid 477 67 368

Vil du vite meir om korleis vi ryddar snø eller brøyter snø? Sjå informasjon om vinterdrift her på heimesida vår.

Mørkt i gata?

For feil på veglys melder du frå:

Renovasjon

Kontakt ÅRIM

Til toppen