I fokus

I fokus

 Nasjonaldagen blir markert så verdig og breitt som mogleg ut i frå dei smittevernreglene som gjeld. I kommunen vår er det viktig å hugse den lokale forskrifta.

Kvinne leser brev

 No kjem det rekning for kommunale avgifter. Lurer du på noko rundt utrekninga? Sjå samlesiden alesund.kommune.no/kommunale-avgifter.

Illustrasjon av koronaviruset

Her kan du sjå korleis koronasmitten utviklar seg i Ålesund dag for dag.   

 Gi oss beskjed om vegen ikkje er moka, du ikkje har vatn, gatelys/veglys som ikkje virkar eller for eksempel tømming av avfallsbeholder. 

Her finn du informasjon om kommunen sine komitear, råd og utval. I kalenderen for politiske møte ser du kva politikarane har vedtatt, og kva saker dei skal behandla. 

   

Er du student og melder flytting frå ein kommune utanfor Sunnmøre til Ålesund kommune, kan du søke om gratis busskort for eit år.

   

 

   Lurer du på noko om tenestene og tilboda i kommunen? No kan vår nytilsette Kari svare deg – kor  tid som helst på døgnet.

Har du luftvegsplager? No skal fastlegen eller til legevakta vise deg til kommunen sin luftvegsklinikk. Den holder til ved Ålesund lokalmedisinske senter på Åse.    

Til toppen