Forslag til ny forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann

Skrevet .

Ålesund kommune har i dag ingen forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig nett. Den eksisterende normen for fettavskillere (mars 2006), er utdatert og ønskes erstattet med foreslått forskrift. Høringsfrist er derfor 15. august 2018.

Fra 2017 ble det tatt tilsynsgebyr for fettavskillere. Med en forskrift vil det bli enklere å sette krav i forbindelse med tilsyn/kontroll og pålegg.

Et klarere regelverk vil kunne bidra til å få redusert antall tilstoppinger i avløpsnettet på grunn av fett. Driftsavdelingen opplyser at det har vært nødvendig å fjerne fett fra avløpsnettet på grunn av propper i systemet anslagsvis 10 -12 ganger siste år. Dette medfører økte driftskostnader. Fett i avløpsrør bidrar også til å øke rottebestanden.

Dokumenter i saken

pdfHøring - Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann

pdfForskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Ålesund kommune, Møre og Romsdal

pdfFettutskilleranlegg - VA/Miljø-blad

Saksdokumenter er lagt ut til gjennomsyn i Servicetorget på rådhuset frem til 15. august.

Merknader til høringen

Eventuelle merknader sendes til Ålesund kommune på en av følgende måter:

Ansvarlig for høringen: Vann, avløp og renovasjon

Høringsfrist: 15. august 2018.