Sanitærreglement på høring

Skrevet .

Revisjon av sanitærreglementet for Ålesund kommune er på høring. Høringsfristen er 8. september 2017.

Ålesund kommune har revidert dagens reglement fra 2007. Det er bestemt at kommunen skal benytte seg av Kommunesektorens organisasjon (KS) sine administrative og tekniske bestemmelser for standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Det er i tillegg utarbeidet lokale bestemmelser knyttet til lokale forhold i kommunen og hvor kommunen stiller andre krav enn hva som er oppgitt i heftene administrative og tekniske bestemmelser.

Heftene for administrative og tekniske bestemmelser ligger tilgjengelig på servicetorget, eventuelt kan disse kjøpes hos kommuneforlaget sine nettsider

Dokumenter i saken

pdfLokale bestemmelser til sanitærreglement av 2017

Saksdokumenter er lagt ut til gjennomsyn i Servicetorget på rådhuset frem til 8. september

Merknader til høringen

Eventuelle merknader sendes til Ålesund kommune på en av følgende måter:

Ansvarlig for høringen: Vann, avløp og renovasjon

Høringsfrist: 8. september 2017.