Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hovedplan vannforsyning, avløp- og overvannshåndtering 2019 – 2029 til offentlig ettersyn

Vann- og avløpsvirksomheten i Ålesund kommune har laget utkast til hovedplan for vannforsyning, avløp- og overvannshåndtering for perioden 2019 – 2029. Denne ligger nå ute til offentlig høring og ettersyn, og er tilgjengelig på kommunens nettsider, samt i trykt format på servicetorget på rådhuset.

Hovedplanen skal legge til rette for at innbyggere og næringsliv blir sikret nok vann av tilfredsstillende kvalitet, og at avløps- og overvannshåndteringen er forsvarlig. Planen med tilhørende strategier angir viktige prioriteringer for å nå disse målene.

Hovedplanen omfatter ikke Nye Ålesund kommune, da slik hovedplan vil bli utarbeidet når kommuneplan for Nye Ålesund foreligger.

Dokumenter i saken: 

pdfD01_Hovedplan_vannforsyning_og_avløpshåndtering_Ålesund_kommune.pdf

pdfFsak_41_19_Hovedplan_VA_til_høring.pdf

pdfVedlegg_1_Tegningsliste_hovedplan.pdf

pdfVedlegg_2_Økonomisk_handlingsplan.pdf

Innspill

Om du har innspill til planen, så send dem

  • · Elektronisk høring via http://alesund.kommune.no/aktuelt/horinger            
  • · På e-post til .
  • · Med post til Ålesund kommune; Ålesund kommune, Serviceboks 1521, 6025 Ålesund.

Merk gjerne henvendelsen ”Hovedplan for vannforsyning, avløp- og overvannshåndtering».

Frist for innspill er satt til 31.07.2019.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119