Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Høringer innen vann og avløp

Dersom kategorien er tom er det for tiden ingen saker til høring.


Høyring om Forskrift om nedgravne oljetankar

Føremålet med denne forskrifta er å motverke fare for forureining frå nedgravne oljetankar. Forskrifta seier også noko om kva områder i kommunen forskrifta skal gjelde for og om størrelsen på tankar som er omfatta.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119