Planvedtak Sunnmøre sonings- og kompetansesenter - Digernes

Frist for innmelding av sankthansbål

Skal du tenne sankthansbål? Då skal dette registrerast hos Ålesund brannvesen. 

Dato
20. juni 2022
Tid
Varar heile dagen
Stad
Ålesund

Les skjemaet nøye og hugs at den som tenner bålet har det heile og fulle ansvaret for at dette skjer på ein forsvarleg måte, slik at det ikkje oppstår brann eller skade på omgivnadane, jf. brann og eksplosjonsvernlova § 5.

Meld frå om sankthansbål

Til toppen