Kammermusikkfestivalen // Nachspiel

Venteliste barnehageplass

Før hovedopptaket til barnehagar startar, skal vi oppdatere søkjalista.

Tidspunkt
Tysdag 04.01.2022 15.00 - fredag 21.01.2022 23.55
Stad
Ålesund kommune

Står du på venteliste for barnehageplass? Då må du bekrefte at du fortsatt søkjar plass.  Du kan samtidig endra oppstartsdato eller sletta søknaden dersom du ikkje lenger treng han.

Dette gjer du ved å logga deg inn på Foresattportalen

Gjer du dette innan fristen 21.1.2022 behaldar du plassen på venteliste og treng ikkje senda ny søknad ved hovudopptaket.

Til toppen