Kammermusikkfestivalen // Fjørefado

Brukarundersøking psykisk helse

Brukarundersøking for deg opp til 18 år, som har erfaring med psykiske helseplager.

Tidspunkt
Tysdag 04.01.2022 00.00 - tysdag 01.02.2022 23.55
Stad
Ålesund kommune

Bølgete hav - Klikk for stort bilete Brukarundersøking for barn og unge opp til 18 år, i samband med satsinga «Helsetenesta til barn og unge i Møre og Romsdal». Dette er eit samarbeid med brukarar, sjukehusa og kommunar i Møre og Romsdal.

Mål med satsinga er å gjera tydeleg dei ulike rolla og ansvarsområdet til tenestene rundt barn og unge og psykisk helse, slik at barn og unge får tidlegast mogleg hjelp og at tilboda blir mest mogleg koordinert.

Vi ønsker derfor gjennom denne undersøkinga å høyra kva barn og unge meiner om tilbodet rundt tenestene og vi ønsker å bruka undersøkinga i arbeidet vidare. Det er frivillig å delta, men flott om du gjer det. Undersøkinga er anonym

Svarfrist er utvida til 1. februar.

Svar på brukerundersøkinga

 

Til toppen