Kalender

Livslyst når det røyner på

«Livslyst når det røyner på» er eit meistringskurs for vaksne etterlatne som har mist ein nærståande. Kurset er eit samarbeid mellom pårørandekoordinator i Ålesund, og kreftkoordinatorane i Sula og Ålesund.

 

Dato
4. mars 2020
Tid
16:30 - 19:30
Sted
Ålesund rådhus, lavblokka

Kurset byggjer på kognitiv læring, og gjev nyttige verkty for å meistre kvardagen når livet er vanskelig. Deltakarane får også høve til å utveksle erfaringar med andre som er i ein samanliknbar situasjon. Kurset går over fire kveldar og er opent for deltakarar frå heile Sunnmøre.

Arrangør

Ålesund kommune og Sula kommune
Til toppen