Kalender

Høyring: E39/E136 Digernesskiftet - Ørskogfjellet

Statens vegvesen varslar oppstart av arbeid med reguleringsplan for ny E39/E136 på strekninga frå Digernesskiftet fram til kommunegrensa til Vestnes kommune.

Dato
1. oktober 2021
Tid
Varar heile dagen
Stad
Statens vegvesen

Statens vegvesen ber om relevante innspel til planarbeidet i denne innleiande fasen.

Les meir om planane

Fristen for kome med innspel er utvida til 01.10.2021. 

Til toppen