FOLE KJEKT Å MØTAST

Tur til Slyngstad/Fannevatnet

Ålesund – Sunnmøre turistforening (ÅST) og førebygging og meistring i Ålesund kommune arrangerer turar for turglade menneske i ulik alder og ulik fysisk form. Ein legg vekt på at det skal vere eit sosialt og inkluderande miljø på turane.

Dato
20. august 2021
Tid
9:30 - 15:30
Stad
Ålesund frivilligsentral, Klipra seniorsenter

Bussavgang frå Frivilligsentralen klokka 09.30 via Klipra seniorsenter (busstoppet), og frå Spjelkavik seniorsenter klokka 10.00 når det ikkje vært opplyst om noko anna.
Påmelding til turane skjer til førebygging og meistring. Tlf: 908 25 952 innan kl. 11.00 dagen før aktuell turdag.

Til toppen