Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Kalender

Høyring - Forskrift om forbod mot bruk av fyrverkeri i Ålesund kommune

No kan du kome med innspel til forslaget om forskrift om forbod mot bruk av fyrverkeri i Ålesund sentrum, på Husøy og på Ona. 

Dato
8. oktober 2021
Tid
Varar heile dagen
Stad
Frister

Ålesund brannvesen KF har laga forslag til "Forskrift om forbud om bruk av fyrverkeri i tette trehusområder i Ålesund kommune". Forslaget har to forbodssoner, ei i sentrum av Ålesund by og ei på Ona og Husøy. Kommunestyret har vedtatt å legge saka ut på høyring.

Forskrifta er på høyring med høyringsfrist 8. oktober 2021.

Gå til sida der du kan sjå forslaget og kome med høyringssvar.

Til toppen