Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Kalender

Høyring - Forskrift om forbod mot bruk av fyrverkeri i Ålesund kommune

No kan du kome med innspel til forslaget om forskrift om forbod mot bruk av fyrverkeri i Ålesund sentrum, på Husøy og på Ona. 

Tidspunkt
Fredag 18.06.2021 16.00 - fredag 08.10.2021 23.59
Stad
Frister

Ålesund brannvesen KF har laga forslag til "Forskrift om forbud om bruk av fyrverkeri i tette trehusområder i Ålesund kommune". Forslaget har to forbodssoner, ei i sentrum av Ålesund by og ei på Ona og Husøy. Kommunestyret har vedtatt å legge saka ut på høyring.

Forskrifta er på høyring med høyringsfrist 8. oktober 2021.

Gå til sida der du kan sjå forslaget og kome med høyringssvar.

Til toppen