Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Kalender

PAKT til høyring

Plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) er ein interkommunal plan for Ålesund, Sula og Giske, som skal sjå arealbruk og transport i regionen i samanheng, i eit klimaperspektiv, og med FN sine berekraftsmål som fundament.

Tidspunkt
Tirsdag 15.06.2021 11.00 - fredag 08.10.2021 23.55
Stad
Frister

Denne planen er no ute til høyring. Høyringsfrist er 8. oktober 2021.

Sjå høyringsteksten her.

Til toppen