Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Kalender

PAKT til høyring

Plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) er ein interkommunal plan for Ålesund, Sula og Giske, som skal sjå arealbruk og transport i regionen i samanheng, i eit klimaperspektiv, og med FN sine berekraftsmål som fundament.

Dato
8. oktober 2021
Tid
Varar heile dagen
Stad
Frister

Denne planen er no ute til høyring. Høyringsfrist er 8. oktober 2021.

Sjå høyringsteksten her.

Til toppen