Viktig informasjon om korona

Kalender

PAKT til høyring

Plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) er ein interkommunal plan for Ålesund, Sula og Giske, som skal sjå arealbruk og transport i regionen i samanheng, i eit klimaperspektiv, og med FN sine berekraftsmål som fundament.

Tidspunkt
Tirsdag 15.06.2021 11.00 - fredag 08.10.2021 23.55
Stad
Frister

Denne planen er no ute til høyring. Høyringsfrist er 8. oktober 2021.

Sjå høyringsteksten her.

Til toppen