Viktig informasjon om korona

Kalender

Høyring - forskrift og reglement for folkevalde og folkevalde organ

Både folkevalde og andre innbyggarar kan kome med innspel til følgjande utkast til justert forskrift og og justerte reglement: 

  • Lokal forskrift om folkevalde sine rettar til godtgjersle og velferdsgode i Ålesund kommune
  • Reglement for folkevalde sine arbeidsvilkår
  • Reglement for folkevalde organ
Tidspunkt
Fredag 23.04.2021 16.00 - mandag 17.05.2021 23.59
Stad
Frister

Arrangør

Ålesund kommune
Til toppen