Kalender

Høyringsfrist for handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet

Har du planar om å etablere eit nytt idretts- eller friluftsanlegg i Ålesund kommune? No har du anledning til å søke anleggstiltaket inn i handlingsprogrammet, til kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. For å kunne søke om statlege spelemidlar må tiltaket vere omtalt i dette handlingsprogrammet. I same ærend tek vi i mot innspel til prioriteringane gjort i handlingsprogrammet. Høyringsfristen er måndag 13. mai.

Til toppen