Kalender

Høyringsfrist til forslag til ny forskrift om opningstider for serverings-, sals og skjenkestader

Stab helse og velferd har forslag om ei ny forskrift om opningstider for serverings- sals- og skjenkestader som skal gjelde for heile Ålesund kommune, og foreslår at gamle lokale regelverk på området samstundes opphevast. Gå til høyringa om  opningstider for serverings- sals- og skjenkestader

Frist er 31. mars. 

Dato
3. mars 2021
Tid
Varar heile dagen
Stad
Frister
Til toppen