Kalender

Høyring: Forslag til ny forskrift om opningstider for serverings-, sals og skjenkestader

Stab helse og velferd har forslag om ei ny forskrift om opningstider for serverings- sals- og skjenkestader som skal gjelde for heile Ålesund kommune, og foreslår at gamle lokale regelverk på området samstundes opphevast. Gå til høyringa om  opningstider for serverings- sals- og skjenkestader

Frist er 31. mars. 

Tidspunkt
Fredag 19.02.2021 00.00 - onsdag 31.03.2021 23.59
Stad
Frister
Til toppen