Kalender

Forbod mot fossil oljefyr i bryggebransen

Frå 2022 er det forbode å fyre med fossil olje til byggvarme. Dette bidrar til å redusere utslepp av klimagassar frå byggsektoren.

Dato
31. desember 2021
Tid
Varar heile dagen
Stad
Frister
Til toppen