Kommunedelsutvalet Sandøy og Fjørtoft

Første skoledag

Første skoledag etter sommarferien er måndag 22. august 2022.

Dato
22. august 2022
Tid
Varar heile dagen
Stad
Alle skoler

Skoleruta

Skolestart 22. august 2022
Skole Tid for oppstart måndag 22.august
Aspøy   1.trinn kl. 09.00
Aspøy   2. - 7.trinn kl. 08.30
Blindheim bs  1.trinn kl. 09.00 -12.30
Blindheim bs  2.-4. trinn kl. 08.30 - 13.25
Blindheim bs  5. - 7.trinnkl. 08.30 - 13.40
Blindheim us  Kl. 08.20
Brattvåg bs  Kl. 09.00
Brattvåg us  Kl. 09.00
Ellingsøy   1. trinn kl. 09.30
Ellingsøy   2. - 10. trinn kl. 08.15
Emblem  1.trinn kl. 09.00-12.00
Emblem  2. - 7.trinn kl. 08.30-12.10
Flem  Kl. 08.00
Flisnes   1.trinn kl. 09.00
Flisnes   2. - 7. trinn kl. 08.30.
Haramsøy skule Kl. 08.40
Harøy   Kl. 08.50
Hatlane   1.trinn kl 09.00 - 12.00. Oppmøte i idrettshallen.
Hatlane   2. – 10.trinn kl. 08.30. Vanlig skoledag.
Hessa   1. trinn kl. 11.30 - 14.00.
Hessa   2. - 7. trinn kl. 08.30 til 11.00
Kolvikbakken  8.trinn kl. 08.30 – 11.00
Kolvikbakken  9.trinn kl. 09.30 – 12.00
Kolvikbakken  10.trinn kl. 10.30 – 13.00
Larsgården 1. trinn kl. 09.30. Oppmøte ved flaggstanga.
Larsgården 2. - 7. trinn kl. 08.30 – 12.30
Lepsøy Kl. 08.30
Lerstad  1. trinn kl. 09.00-12 - Øvrige trinn: kl. 08.30 - 12.30
Lerstad 2. - 7.trinn kl. 08.30 - 12.30
Skarbøvik ungdomskole  8. trinn kl 09.00
Skarbøvik ungdomskole  9. og 10. trinn kl 08.30
Skodje bs  Kl. 08.30
Skodje us  Kl. 08.35
Spjelkavik bs  1.trinn kl. 09.00 - 12.25
Spjelkavik bs  2. - 7.trinn kl. 08.30 - 13.10
Spjelkavik us.  Kl. 11.45
Stokke/Vik, avd. Stokke 1. og 2. trinn kl. 08.35 - 12.25.
Stokke/Vik, avd. Stokke 3.trinn kl. 08.35 - 13.40
Stokke/Vik, avd. Vik 4. - 7. trinn kl. 08.35 - 13.05
Søvik  Kl. 08.20
Tennfjord  1. trinn kl. 09.00
Tennfjord  2. -7. trinn kl. 08.30
Valle skule  Kl. 08.30
Vatne bs  Kl. 08.30
Vatne us  Kl. 08.30
Volsdalen  1. trinn kl. 09.00. Oppmøte i skoleplana.
Volsdalen  2. - 7. trinn kl. 08.30. Oppmøte i skoleplana.
Ørskog skule  Kl. 08.30
Åse   1.trinn kl 09.00-12.00
Åse   2. - 7. trinn kl 08.30 – 12.15

 

Til toppen