Kalender

Tilskot til å inkludere barn og unge

Aktørar i Ålesund kan søke om tilskudd fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) fra ordninga "Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge".

Tidspunkt
Mandag 16.11.2020 15.00 - fredag 04.12.2020 23.55
Stad
Frister
Til toppen