Koronavirus

Kalender

Frist for å søke refusjon for søskenmoderasjon

Private barnehagar kan søke om refusjon for søskenmoderasjon frå perioden august til september 2020, søknadsfrist er 25. november 2020. Sjå korleis du gjer det her.

Dato
25. november 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Frister
Til toppen