Koronavirus

Kalender

Frist for å søke tilskot til kulturminne

Sit du på ein gammal bygning, båt, eller eit industrielt kulturminne? Møre og Romsdal fylkeskommune lyser no ut sju tilskot til restaurering og istandsetting av verneverdige kulturminne for over 10 millionar kroner. Søk innan 1. november. 

Dato
1. november 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Frister

Arrangør

Møre og Romsdal fylkeskommune
Til toppen