Formannskap

Formannskapet er det nest øvste kommunale organet. Det treff vedtak på vegne av kommunen i dei tilfelle mynde er lagt til kommunen og det i lov eller delegeringsvedtak i kommunestyret ikkje er lagt til anna organ.

Dato
12. mars 2024
Tid
9:30 - 16:30
Stad
Formannskapssalen, rådhuset