Tur til Herøy Gard

DNT Sunnmøre og Førebygging og meistring i Ålesund kommune arrangerer turar for turglade menneske i ulik alder og ulik fysisk form. Ein legg vekt på at det skal vere eit sosialt og inkluderande miljø på turane.

Dato
2. juni 2023
Tid
9:30 - 17:00
Stad
Ålesund frivilligsentral, Klipra seniorsenter

Buss går klokka 09.30 frå Ålesund frivilligsentral via Klipra seniorsenter (busstoppet) og frå Spjelkavik seniorsenter kl. 10. når det ikkje vert opplyst noko anna. Påmelding til Førebygging og meistring Tlf: 91 64 54 59 (gjerne SMS) innan klokka 11.00 dagen før aktuell turdag.
Det vil vere med turguide frå DNT Sunnmøre og ein person frå Førebygging og meistring.
På turane må ein sjølv ta med mat og drikke, og kanskje litt ekstra klær.