Russen held informasjonsmøte

Russen inviterer føresette til digitalt informasjonsmøte. 

Dato
29. mars 2023
Tid
19:00 - 20:00
Stad
Digitalt møte i Teams

Delta i møtet 29. mars kl. 19.00

Agenda for teammøtet:

  • Forventningane russen har til føresette
  • Russen informerer rundt kva dei har gjort for at fleire skal kjenne seg inkludert i russetida
  • Vi ønsker å formidla kva planar me har rundt årets russerebus
  • Kva skjer på Flatholmen? Røde Kors informerer dei føresette kva dei bidreg med for å gi oss ei trygg og inkluderande russetid
  • Politiet informerer om rolla deira i russefeiringa
  • Kommunen sin rolle russetida
  • Rektors ord
  • Russen og Røde Kors informerer om at føresette kan melde seg som vakter utanfor området til russen