Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Kalender

Tilskudd til helse og sosialformål - FORLENGET FRIST

Tilskuddet går vanligvis til lag og organisasjoner som defineres under helse og sosial sitt arbeidsområde og som har som målsetting å løse helse- og sosialpolitiske oppgaver.

 

Dato
24. april 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Frister

Tilskuddene har tradisjonelt gått til ulike veldedige organisasjoner.

Midlene blir bevilget etter søknad til lag og organisasjoner tilhørende i Ålesund kommune. Midlene gis fortrinnsvis til konkrete prosjekter. Søk om tilskudd til lag og foreninger innen helse- og sosialformål

NY FRIST

Ny søknadsfrist på grunn av korona-situasjonen settes til fredag 24. april 2020.

Arrangør

Ålesund kommune
Til toppen