Viktig informasjon om korona

Kalender

Tilskot til helse og sosialformål

Ålesund kommune disponerer midlar som kan ytast til frivillige lag og organisasjonar som utfører helse- og sosialretta oppgåver mot innbyggarar i Ålesund kommune.

 

 

Tidspunkt
Fredag 09.04.2021 07.00 - fredag 30.04.2021 23.55
Stad
Frister

Midlane kan etter søknad, løyvast til lag og organisasjonar i Ålesund kommune, og skal helst gjevast til konkrete prosjekt

Les meir og søk om tilskot til helse og sosialformål

Søknadsfrist: 30. april 2021

Arrangør

Ålesund kommune
Til toppen