Kalender

Høyringsfrist for uttale namnesak konstruksjonar på E136 Lerstad

Statens vegvesen har bedt Statens kartverk reise namnesak for tre planlagde konstruksjonar i Bypakke Ålesund

Dato
27. februar 2023
Tid
0:00 - 23:59
Stad
Ukjent

Du kan ha rett til å uttale deg i denne namnesaken.

Les mer kva dette dreier seg på siden Namnesak 2023/14 - konstruksjonar på E136 Lerstad

Til toppen