Fole kjekt å vere sosial og digital - Moa Bibliotek

Ønsker du å bli bedre på å håndtere digitale verktøy?  Saknar du ein møteplass der du kan kome og spør om hjelp eller bistå andre til å bli meir digital?

Dato
25. november 2022
Tid
12:00 - 14:00
Stad
Moa bibliotek

Samfunnet set stadig høgare krav til digital kompetanse, det kan skape digitalt utanforskap. Ålesund kommune møter derfor denne utfordringa med å skape sosiale møteplassar der ein fokuserar på digitale plattformar. Møteplassen skal vere ein trygg og inspirerande stad kor du kan få hjelp med ditt digitale verktøy og kanskje også gi hjelp til andre.

Kom å ver sosial og bli meir digital saman med oss!

Alle må ta med sitt eige digitale verktøy, som for eksempel nettbrett, pc eller smarttelefon.

Arrangør

Ålesund kommune

Kontakt

Ingvild Haram