Innmelding av interesse for tunnelmasse

Ålesund og Sula kommune planlegg felles avløpsreinseanlegg i området Vegbust – Kvassneset i Sula kommune. I tilknyting til regulering av areal og detaljprosjektering skal disponering av tunnelmassar avklarast. Alle som har interesse og behov for tunnelmasse oppmodast om å melde interesse.

Dato
1. august 2022
Tid
Varar heile dagen
Stad
Ålesund og Sula kommune