Haustferie

VÅR DAG - Frivilligsentralane i Ålesund kommune

VÅR DAG er ein del av Frivilligheta sitt år 2022 og vi har valgt 20. mai til å halde open dag for frivilligsentralane i Ålesund Kommune.

Dato
20. mai 2022
Tid
11:00 - 14:00
Stad
Frivilligsentralane i Ålesund

Frivilligheita sitt år 2022 er godt i gang, og vi ser godt kor mange dyktige frivillige vi har rundt oss i samfunnet.

Frivilligsentralane i Ålesund kommune held open dag  Fredag 20. mai 2022.

Litt forskjellig som skjer på kvar av sentralane og her er lenke til kvar av arrangementa på Friskus.

Ålesund Frivilligsentral har open dag kl. 12:00-14:00: https://alesund.friskus.com/nn/events/e5fe30dc-23fe-46a6-9892-f1bfb7ef5c0d

Haram Frivilligsentral, saman med Brattvåg bibliotek, har open dag kl. 11:00-14:00 : https://alesund.friskus.com/nn/events/e1b3b33a-1c69-4f5d-8e39-75a0b6491eda

Skodje Frivilligsentral, saman med Skodje Bibliotek, har open dag kl. 12:00-14:00: https://alesund.friskus.com/nn/events/5e8b8380-3772-4c2d-bac9-d4ddff33ac8c

Ørskog Frivilligsentral har open dag kl. 10:30-14:00 og for program trykk her:

https://alesund.friskus.com/nn/events/fcfa3941-8361-447b-a007-b2e1fcaa5529

Det vert tid til god prat og kanskje nye idear kjem fram Ta turen og ein rykande fersk kaffikopp ventar deg!

VEL MØTT!

Arrangør

Frivilligsentralane i Ålesund

Kontakt

Ingvild Haram
Til toppen