Kalender

Livslyst når det røyner på

«Livslyst når det røyner på» er eit meistringskurs for vaksne etterlatne som har mist ein nærståande. Kurset er eit samarbeid mellom pårørandekoordinator i Ålesund, og kreftkoordinatorane i Sula og Ålesund.

Dato
19. januar 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Frister

Kurset byggjer på kognitiv læring, og gjev nyttige verkty for å meistre kvardagen når livet er vanskelig. Deltakarane får også høve til å utveksle erfaringar med andre som er i ein samanliknbar situasjon. Kurset går over fire kveldar og er opent for deltakarar frå heile Sunnmøre.

Påmelding/meir info:

Kreftkoordinator Grete Gjesdal:
tlf 70162811 / 40924712
Grete.Iren.Myklebust.Gjesdal@alesund.kommune.no

Eller

Pårørendekoordinator Merete Kløvning:
Tlf. 480 91 554
merete.brungot.klovning@alesund.

Til toppen