Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Kalender

Livslyst når det røyner på

«Livslyst når det røyner på» er eit meistringskurs for vaksne etterlatne som har mist ein nærståande. Kurset er eit samarbeid mellom pårørandekoordinator i Ålesund, og kreftkoordinatorane i Sula og Ålesund.

Dato
19. januar 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Frister

Kurset byggjer på kognitiv læring, og gjev nyttige verkty for å meistre kvardagen når livet er vanskelig. Deltakarane får også høve til å utveksle erfaringar med andre som er i ein samanliknbar situasjon. Kurset går over fire kveldar og er opent for deltakarar frå heile Sunnmøre.

Påmelding/meir info:

Kreftkoordinator Grete Gjesdal:
tlf 70162811 / 40924712
Grete.Iren.Myklebust.Gjesdal@alesund.kommune.no

Eller

Pårørendekoordinator Merete Kløvning:
Tlf. 480 91 554
merete.brungot.klovning@alesund.

Til toppen