Tur til Vassetvatnet

DNT Sunnmøre og Førebygging og meistring i Ålesund kommune arrangerer turar for turglade menneske i ulik alder og ulik fysisk form. Ein legg vekt på at det skal vere eit sosialt og inkluderande miljø på turane.

Dato
20. mai 2022
Tid
9:30 - 17:30
Stad
Ålesund frivilligsentral, Klipra seniorsenter

Buss går klokka 09.30 frå Ålesund frivilligsentral via Klipra seniorsenter (busstoppet) og frå Spjelkavik seniorsenter kl. 10. Påmelding til Førebygging og meistring Tlf: 91 64 54 59 (gjerne SMS) innan klokka 11.00 dagen før aktuell turdag.