Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Bestill radonmåling

Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. Dette skyldes både geologiske forhold, klimaet vårt og måten vi bygger boligene våre på.

Det fins radon i berggrunnen de fleste steder i Norge, men mengden varierer fra sted til sted, og fra hus til hus. For å finne ut om du har radon i huset, må du måle. Kjeller og første etasje er mest utsatt siden gassen kommer fra grunnen. Radonnivået er vanligvis høyere om vinteren enn om sommeren.

Det fins også radon i vann. Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner, og når du dusjer, bruker oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften.

Tilkjørte masser, som pukk og grus, i byggegrunnen kan bidra til problemer med radon, selv om du bor i et område som ellers er lite utsatt. Også byggemateriale av stein, kan bidra til radon i innelufta, men i Norge er dette en mindre vanlig årsak.

Setter du opp et nybygg som er beregnet for varig opphold, skal det ha radonforebyggende tiltak, ifølge byggeregelverket (byggteknisk forskrift).

Leier du ut bolig, har du ansvar for at radonnivået i utleieboligen er under forskriftsfestede grenser.

Statens strålevern anbefaler at alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig. Måler du en årsmiddelverdi over 100 becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3) i boligen, bør du gjøre tiltak. Anbefalt grenseverdi for øyeblikksmålinger er 200 Bq/m3. 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119