Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h
 • Hjem
 • Politikk og demokrati

Hva kan vi hjelpe deg med?

Etter valget for bystyreperioden 2015-2019 har det politiske flertallet diskutert seg frem til en politisk plattform som Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti stiller seg bak.

Plattformen tar for seg 12 punkter innen:

 • Økonomistyring
 • Skole og barnehage
 • Helse og velferd
 • Idrett og friluftsliv
 • Kultur
 • Næringspolitikk
 • Kommunereform, byutvikling og samferdsel
 • Effektivisering og kvalitetsutvikling
 • Ruspolitikk
 • Solidaritet - inkludering av nye nordmenn
 • Bærekraftig utvikling
 • Framtidige investeringer i prioritert rekkefølge.

Les utdypende hva den politiske plattformen går ut på i den pdfLokalpolitiske avtalen som er inngått.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119