Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kommunen har et bredt tjenestetilbud. Noen tjenester kan være spesielt aktuelle for eldre. Denne siden tar sikte på å gi en oversikt over de ulike tjenestene og lenker til mer informasjon.

Mange av tjenestene tildeles etter søknad til Tildelingskontoret for helse og omsorgstjenester, se søknadsskjema her. Det framgår av de øvrige tjenestene hvor henvendelser om disse kan rettes.

Kommunens eldreråd gir kommunen råd i saker som gjelder levekårene for eldre og kan ta opp saker de eldre er opptatt av.

For mer informasjon om tilbud og muligheter for seniorer, følg gjerne vår Facebookside Senior i Ålesund.

Tilbud til hjemmeboende

 

Aktivitetstilbud

 

Botilbud

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119