Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Offentlig høring benyttes i behandlingen av både store og mindre saker. Ved høringer ber den offentlige instansen om skriftlig tilbakemelding fra de som er særlig berørte parter, før det fattes en beslutning.  I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner lovregulert i Forvaltningsloven og Plan- og bygningsloven. Videre skal blant annet budsjett- og økonomiplaner ut på høring i henhold til kommuneloven I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel, både etter politisk og administrativt initiativ.

Høringsinstanser

 • Lovpålagte høringer: I høringsbrevet opplyses det spesielt om hvem som er formelle høringsinstanser/berørte parter.
 • Ikke- lovpålagte høringer: Høringen er i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter, kan oppfordres til å delta

Saksgang

 • Forarbeid:
  Saken utredes og forslag legges ut på høring.

 • Utsendelse:
  Varsel om høringen kan du lese på kommunens nettside og i kommunens fellesannonse i Nytt i Uka på onsdager. Du kan også abonnere på RSS-feed på høringer fra nettsiden. Høringsdokumentene publiseres på kommunens nettside. Papirutgaver legges ut på Servicetorget og på biblioteket. Prosessene gjennomføres parallelt.

 • Høringsperioden:
  Du kan gi din høringsuttalelse elektroniske via skjema for e-høring eller på e-post til Servicetorget, eller manuelt per post. Alle høringsuttalelser blir post og journalført, og de blir publisert på internett på kommunens postliste.

 • Oppfølging av høringsuttalelser:     
  Når høringsfristen er utgått, lages det et sammendrag av høringsuttalelsene som tas inn i saksutredningen. De er da med i grunnlaget for rådmannens forslag til vedtak. For ikke lovpålagte høringer kan en alternativ framgangsmåte være at det lages en oppsummering.

 • Publisering av vedtak/klageadgang:      
  Publisering av vedtak/klageadgang og eventuell oppsummering gjøres på kommunens nettside og i kommunens fellesannonse i Nytt i Uka på onsdager.

 

Veiledning

Veiledning til deg som skal gi en høringsuttalelse

 • Skriv kort og rett fram.
 • Unngå byråkratisk ordbruk.
 • Skriv forslag til konkrete endringer.
 • Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser
 • Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget
 • Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Høringsuttalelsen din kan du sende elektronisk via skjemaet for e-høring eller sende på e-post


Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Klagen sendes Ålesund kommune, VH Plan og bygning, Postboks 1521, 6025 Ålesund eller til , jfr. Plan- og bygningslovens § 27-2 og Forvaltningslovens § 32.

Krav om erstatning etter Plan- og bygningslovens § 32 og Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

For deg som bruker av Ålesund kommunes nettsted finnes det et par ting som kan være greit å vite.

Tilgjengelighet

Nettstedet er kommunens viktigste kommunikasjonskanal. Vi bruker publiseringsløsningen Joomla og prøver rette oss etter kravene om universell utforming av nettstedet.

 • Er teksten for liten?
  Tekststørrelsen kan justeres i nettleseren. Du kan også bruke hurtigtastene(cmd for Mac):
  • Ctrl + 1: Forstørre
  • Ctrl + 2: Minske
  • Ctrl + 0: Normal
 • Vil du få teksten lest opp?
  • I Windows: start skjermleser i hjelpemiddelsenteret (hurtigtast Windows-tast + u)
  • I Mac: Aktivér "Voice over" i tilgjengelighet blant systemvalgene
 • Lurer du på dokumentformatene våre?
  Alle dokumenter er lagt ut i de åpne formatene PDF (bruk Adobe Reader eller Foxit Reader) eller ODF (bruk OpenOffice).

Personvern

Ingen av tjenestene tilknyttet våre nettsider krever at man oppgir sensitiv informasjon, men enkelte tjenester på nettsidene ber om navn, e-postadresse og andre opplysninger. Slike opplysninger brukes kun til det aktuelle formålet, og vil ikke bli levert videre eller brukt i andre sammenhenger.

Merk for øvrig at all korrespondanse med kommunen som regel er offentlig – les mer om dette i om e-post til kommunen. Innsynsretten i kommunens dokumenter er forankret i Offentlighetsloven.  Se også veileder til offentligloven.

Informasjonskapsler (cookies)

Ålesund kommune benytter informasjonskapsler – såkalte «cookies» – der dette er formålstjenlig, men aldri i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Informasjonskapslene benyttes entydig for å tilpasse tjenestene slik at brukerne opplever en bedre brukeropplevelse, f.eks. ved at nettsiden husker tidligere brukerinnstillinger gjort på siden, slik som valgt språk eller båndbredde.

Webanalyse

For å få et best mulig inntrykk av hva du er opptatt av og hvordan du bruker nettsidene våre bruker vi verktøyet Siteimprove Analytics. Informasjonen som genereres av informasjonskapslene om bruken av nettstedet vil bli overført til og lagret av Siteimprove på servere i Danmark. Siteimprove vil bruke denne informasjonen for å vurdere bruken av nettsiden og lage rapporter om aktiviteten på nettstedet. Siteimprove overfører ikke denne informasjonen til tredjeparter og all data i Siteimprove er anonymisert.
Informasjonskapsler fra Siteimprove:

 • nmstat, varighet 1000 dager
 • siteimproveses, slettes etter hvert besøk

Ansvarlig for nettsidene

 • Ansvarlig redaktør er stedfortredende kommunikasjonssjonssjef Christine Rørvik
 • Team kommunikasjon er redaksjon
 • Tilbakemeldinger om nettsidene kan sendes til . Sidene driftes av Anette W. Petersen, kommunikasjonsrådgiver for digitale kanaler og Vegard Aarseth, webmaster.

Ålesund kommunes personvernerklæring


 

Personvernerklæring for Ålesund kommune

For å kunne tilby deg gode tjenester, må vi ofte ha opplysninger om deg elektronisk eller i et register.
Denne personvernerklæringen beskriver formålet med å samle inn personopplysninger, hvordan vi behandler opplysningene, og hvordan vi beskytter opplysningene. Den forteller også hvilke rettigheter du har.
Rådmann er den øverste behandlingsansvarlige for bruk og oppbevaring av personopplysninger .

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119