Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Dagtilbudet kan være med på å utsette behovet for institusjonsplass, samt avlaste pårørende. Gjennom sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter ønsker vi å legge til rette for ”den gode dagen”, samt bidra til økt trygghet og økt mestringsopplevelse.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119