Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilbudet skal bidra til gode opplevelser og mestring. Derfor legges til rette for arbeidsaktviteter og en rekke fysiske, sosiale og kulturelle tilbud.

Tilbudet administreres av virksomhet for arbeid og sysselsetting og drives under navnet Sydvesten.

Aktiviteter

Aktivitetene består i ulike former for produksjon som vedproduksjon, keramikkproduksjon, tekstil, søm, strikk, pakking og montering for bedrifter, arbeid i uteområder, vaktmesteroppdrag, budtjeneste, interne serviceoppgaver i egen virksomhet og arbeid/undervisning i kjøkken.

Vi tilbyr også aktiviseringstilbud i form av musikkterapi, kino, sansestimulering, kommunikasjon, friluftsliv og svømming.

Målgruppe

Målgruppen for tjenesten er funksjonshemmede som trenger arbeid og sysselsetting på dagtid, personer med en utviklingshemming, personer med sammensatte hjelpebehov og funksjonshemmede med og uten tidligere yrkeskarriere

Lokalisering

Hovedavdeling med administrasjon og produksjon ligger i Hatlasvingen 46. Underavdelingene Skansen, Haug og Godøygata driver ulik produksjon og i tillegg har Sydvesten en seniorgruppe i Borgundfjordvegen.
Egenproduserte varer selges fra butikkutsalget Sydvesten i Brunholmgata 5.

Søke om plass

Søknad sendes Ålesund kommune, Tildelingskontoret, postboks 1521, 6025 Ålesund. Tildelingskontoret vurderer i samråd med søker og/eller pårørende behovet for plass som blir innvilget som hel- eller deltidstilbud. Det betales ikke egenandel.

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema)

Hvis du ikke kan bruke digitalt skjema, og ønsker tilsendt pdf, vennligst ta kontakt med Servicetorget på tlf.70 16 20 00 eller på e-post:

Transport

Den enkelte har selv ansvar for transport til og fra Sydvesten. Den som ikke har bil og ikke kan nytte offentlig transport på egenhånd, kan be om tilrettelagt transport. For slik transport betales egenandel.

Andre lokale tilbud etter videregående skole

Ta opp arbeidsbehov etter fullført skolegang med skolen og med NAV i Ålesund. De kan hjelpe deg med å finne et tilbud som passer.

Les mer

pdfSe brosjyren til Sydvesten
pdfServiceerklæring Sydvesten

Lenker

Kontakt oss

Vi ønsker fornøyde brukere og pårørende. Derfor setter vi pris på å få tilbakemelding om dine erfaringer med service og aktiviteter, se kontaktinformasjon i ansvarsboksen til høyre.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119