Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kommunen har tilbud om aktiviteter for mennesker med utviklingshemning som har gjennomført videregående skole og som ikke deltar i ordinært arbeid eller i andre varig tilrettelagte arbeidstilbud.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119