Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ålesund kommune skal tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet, og medvirke i utviklingen av arenaer for leik , fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett. Det skal tilrettelegges for slike aktiviteter både i egen regi og i samarbeid med idrettslag, skoler, organisasjoner og uorganiserte

thumb_idrett-forside-brosjyre

Sentrale tjenester

 

Se også

Sports- og kjæledyr | Kulturportalen | Kalender Sparebanken Møre Arena | Tildelte treningstider og arrangementer | Tilskuddordninger |

 

Ansvarlig virksomhet

VH Kultur

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119