Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hoppid er Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene sitt tilbud til gründere. I samarbeidet inngår også Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Målet er å skape nye og levedyktige bedrifter.

Gjennom hoppid-kontorene ute i kommunene kan gründere få råd og veiledning i spørsmål knyttet til etablering av egen bedrift.

Ved å ta kontakt med hoppid-kontorene får du snakke med rådgivere som kan hjelpe deg i gang med etablering av egen bedrift i tillegg til råd om finansieringsmuligheter.

Hoppid.no har utviklet flere kurspakker som er tilpasset ulike faser og behov i en bedriftsetablering. Oversikt over kurstilbudene kan du finne på aktivitetskalenderen. De fleste kursene er gratis.

Ring gratis: 800 31 444

Hoppid-kontoret for kommunene Ålesund, Sula og Skodje finner du hos Ålesund Kunnskapspark i Borgundvegen 340.

Se også

Hoppid.no | Hoppid-kontor på Ålesund Kunnskapspark

Ansvarlig tjeneste

Ålesund Kunnskapspark AS, Borgundvegen 340, NO-6009 Ålesund
E-post:

Ålesund kommunes næringsfond skal bidra til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen og legge til rette for å utvikle et mer variert nærings - og jobbtilbud i kommunen.

Bak Vest-Norges Brusselkontor AS står dei tre fylkeskommunane, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, pluss ei rekke vestlands kommuner der i blant Ålesund.

Kontoret skal være et bindeledd mellom Vest-Noreg og Europa. Kontoret skal både formidle informasjon fra EU og Brussel, samtidig som kontoret skal markedsføre Vest-Norge i Brussel og EU-systemet.

Ansvarlig virksomhet

Politisk sekretariat

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119