Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Når vi vurderer søknader til ledige stillinger stiller vi følgende krav:

  • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Søknaden må skrives på norsk
  • Attester og vitnemål skal være oversatt til norsk
  • Du må gyldig oppholds- og arbeidstilattelse
  • Du må legge ved godkjenning fra NOKUT på utenlansk utdanning, se www.nokut.no
  • Krever stillingen du søker på godkjenning/autorisasjon, må du legge ved denne godkjenningen. Dette gjelder spesielt for helsepersonell. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell gir slik godkjenning, se www.sak.no

Alle stillinger i Ålesund kommune lyses ut offentlig. Oversikt over ledige stillinger finner du:

Om oppholds- og arbeidstillatelse

Borgere fra nordiske land har automatisk arbeids- og oppholstillatelse.

Borgere fra EU og EØS-land trenger ikke søke om oppholdstillatelse, men må registrere seg hos politiet dersom de ønsker å oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder.

Borgere fra øvrige land i verden: Arbeidssøkere fra land utenfor EU/EØS må ha et skriftlig tilbud om arbeid for å få oppholdstillatelse i Norge. Vilkårene for å få innvilget oppholdstillatelse varierer i forhold til hvilken type stilling eller yrke det er snakk om.

Les mer på UDIs hjemmesider: http://www.udi.no/

Om godkjenning av kompetanse

Arbeidssøkere, både norske og utenlandske, som har utdanning fra utlandet, må legge en godkjenning fra NOKUT ved søknaden sin.

I noen yrker kreves det en autorisasjon foretatt av en offentlig myndighet for at du skal få jobb i Norge (for eksempel lærer eller sykepleier). Statens autorisasjonskontor for helsepersonell er en enhet under Helsedirektoratet og gir slik profesjonsgodkjenning for helseperosnell.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119