Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ansatte utenfor rådhusetDe ansatte er Ålesund kommunes viktigste ressurs. Derfor er vi opptatt av at våre medarbeidere skal trives både i sin daglige jobb og i lag med sine kollegaer. En forutsetning for dette er at man har trygge og ordnede rammer rundt seg, og har muligheter for personlig og faglig utvikling.

Ålesund kommunen har en lang og god tradisjon med fagopplæring. Kommunen er medlem i et aktivt opplæringskontor som driver et omfattende informasjons, rekrutterings – og veiledningsarbeid mot lærlinger. Kommunens lærlingprogram er rettet mot helsearbeiderfaget, barne – og ungdomsarbeiderfaget, IKT-servicefaget, aktivitørfaget og institusjonskokkfaget.

Behovet for faglært arbeidskraft vil nok øke betraktelig framover og kommunen vil derfor jobbe for å øke antall lærlingplasser i aktuelle fag.

For mer informasjon, se Sunnmøre kommunale opplæringskontor   

Bli lærling

Søk læreplass hos oss.

 

Dette gjelder når du søker stilling i Ålesund kommune:

Ledige stillinger publiseres normalt hver fredag, og blir liggende til søknadsfristen går ut.

Søknadsprosessen

  • Du sender én søknad for hver stilling (stillingsnummer) du søker på.
  • Navnet ditt vil normalt bli offentliggjort i forenklet søkerliste. Du kan be om unntatt offentlighet, men da må du begrunne dette skriftlig, jf. § 25 i offentleglova. Kan ikke kommunen imøtekomme ønsket, vil du bli varslet før søkerlisten ferdigstilles.
  • Attester og vitnemål trenger ikke lastes opp elektronisk. Dokumentasjon blir etterspurt i forbindelse med et eventuelt intervju, eller du kan bli bedt om å sende inn dokumentasjonen i forkant av intervju.
  • For noen stillinger (i skole, barnehage, helse- og sosialtjenesten) stilles det krav til godkjent politiattest / tuberkulinprøve / undersøkelse for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Dette skal ikke følge søknaden, men forevises dersom du blir tilbudt stilling, og aksepterer tilbudet.
  • For noen fagstillingskoder (sykepleier, omsorgsarbeider m.fl.) stilles det krav om autorisasjon eller fagbrev.


Slik søker du elektronisk:

Det er kun mulig å søke på utlyste stillinger via søknadssystemet. Det er ikke mulig å levere søknad på papir eller pr. e-post.

GÅ TIL WEBCRUITER FOR Å SE LEDIGE STILLINGER /SØKE STILLING

Du kan også forhåndsregistrere CV'en din i det nye systemet: Registrere CV

Trenger du hjelp?

Spørsmål vedr. søknad på stilling kan rettes til Servicetorget, tlf 70 16 20 00. 

 

 

Utenlandske arbeidstagere er omfattet av de samme lover og regler som norske arbeidstakere. Vi stiller samme krav til alle søkere som ønsker å jobbe i Ålesund kommune.

Personal og lønn samlet på ett brett.

Ålesund kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen med ca. 3.100 ansatte, samt en av de største arbeidsgiverne mellom Bergen og Trondheim.

Vi trenger kloke hoder, gode hjerter og sterke hender

Tjenestene kommunen leverer er livsviktige og samfunnskritiske. For å kunne levere disse tjenestene, trenger vi flere flinke folk! Vi leter etter mennesker med:

  • kloke hoder som kan være med på å videreutvikle våre tjenester
  • gode hjerter som er motiverte for å yte god service
  • sterke hender som kan omdanne planer og visjoner til virkelighet

Vi ønsker oss engasjerte og motiverte medarbeidere som er preget av kommunens verdier: Respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede.

Dersom du er opptatt av å ha en meningsfylt jobb, med varierte og utfordrende oppgaver, og føler at du har egenskaper og erfaringer som kan bidra til å levere gode tjenester for kommunens innbyggere, så er Ålesund kommune et spennende alternativ.

Se også

Ledige stillinger | Slik søker du

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119