Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre. Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Barnevernet utarbeider en enkel sosialrapport. Familiene som ønsker å være besøkshjem må fremlegge helseattest og politiattest. Barn som trenger besøkshjem er forskjellige, og det trengs derfor forskjellige familier.

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier. De som ønsker å få et besøkshjem kontakter barnevernet.

Kriterier

De som ønsker å bli besøkshjem skal vite at det ikke stilles krav om formell utdanning til dette. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

Pris

KS har veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem som blir regulert hvert år. Utgiftsdekning er også forskjellig i forhold til alder på barnet, mens arbeidsgodtgjøringen er lik.

Avlastning/besøkshjem er gratis for barnet.

Søknad

Den som vil bli besøkshjem kan ta kontakt med oss i barnevernet. Det er ikke eget søknadskjema.

Den som ønsker å bruke tjenesten besøkshjem kontakter også barnevernet. I dialog finner vi så ut av om denne tjenesten er den rette ut fra behovet som beskrives.

Søk om avlastning.

Klage

Vedtak kan påklages til Fylkesmannen via Ålesund kommune. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes VH Barn og unge - Ytre bydel.

Lovhenvisninger

Barnevernloven § 4-4

Barnevernloven § 6-10 - politiattest

Se også

Avlastningshjem | Avlastning og støtte

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119