Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ålesunds innbyggere har rett til å fremme forslag til Ålesund bystyret om forhold som gjelder kommunens virksomhet.

Retningslinjer for innbyggerinitiativ

1. Du må fremme et forslag som du ønsker bystyret skal ta stilling til. Forslaget må ha et konkret innhold og gjelde en sak (eller saker) som kommunen er pålagt å arbeide med, oppgaver kommunen har tatt på seg frivillig eller ting som du mener kommunen bør ta et ansvar for. Forslaget må altså dreie seg om saker som kommunen har myndighet til å gjøre vedtak i.

2. Forslaget må være skriftlig. Du står fritt til å formulere forslaget.

3. Forslaget må ha tilslutning fra minst 300 personer som er bosatt i kommunen. Personen må føre opp navn og bostedsadresse, dette for å verifisere at personen bor i Ålesund. Det er ikke krav om at du eller de andre har stemmerett ved kommunestyrevalg – dvs det er ikke bindinger i forhold til alder, botid i kommunen eller nasjonalitet. Tilslutningen dokumenteres med underskriftsliste.

4. Det må opplyses hvem som er talsperson for forslaget (én eller flere) slik at kommunen kan gi tilbakemelding på bystyrets behandling av saken.

Forslag som oppfyller disse vilkårene må bystyret ta stilling til senest 6 måneder etter at det er satt fram. Dette gjelder likevel ikke dersom et lignende forslag med samme innhold er satt fram tidligere i samme valgperiode. Forslaget kan heller ikke settes fram på nytt før det er gått fire år siden det sist ble fremma.

Bystyret kan ta stilling til et innbyggerinitiativ selv om vilkårene nevnt ovenfor ikke er oppfylt. Det er opp til bystyret selv å ta stilling til om det vil behandle forslaget eller ikke.

Fremme forslag

Dersom du – sammen med andre – har noe på hjertet så bør du vurdere å ta i bruk retten som ligger i ordningen med innbyggerinitiativ.

minsak-logoElektronisk fremmet innbyggeriniativ

Via den statlige nettsiden www.minsak.no er det enkelt både å fremme og sigere elektroniske innbyggeriniativ etter kommunelovens § 39a.

Skjema for innbyggeriniativ

Det er også mulig å bruke skjemaet med underskriftsliste som du kan laste ned her: 
pdf Innbyggerinitiativ - informasjonsskjema med underskriftsliste (pdf)
doc Innbyggerinitiativ - informasjonsskjema med underskriftsliste (Word) )

Forslaget leveres på én av følgende måter:

  • Fyll ut skjemaet for innbyggerinitiativ og legg ved filen med signaturer.
  • Med post til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund
  • På e-post til

Når forslag er fremmet vil følgende opplysninger bli synlige for allmenhetent: Forslagsstiller, kontaktperson, overskrift og forslag, samt utløp av signeringsperiode.


Mer informasjon

Har du spørsmål om innbyggerinitiativ, ta kontakt med politisk sekretariat:

E-postE-post:

TelefonTlf: 70 16 20 34

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119