Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ved opprettelsen av et legat blir en formuesverdi stilt til rådighet for et bestemt formål. Denne formuesverdi kan være gitt av en giver ved testament, gave m. m. Renteinntektene, som denne formuesverdien gir, vil være grunnlaget for det beløpet som kan deles ut til det bestemte formål.

Utdeling av legatmidler skal ikke erstatte de krav på ytelser som den enkelte måtte ha etter helse-, sosial- og trygdelovgivingen.

Det finnes flere legater det er mulig å søke på som er knyttet til Ålesund kommune.

Legat til arbeid for eldre og økonomisk vanskeligstilte i Ålesund

Midler fra legatet kan tildeles til arbeid for eldre og personer som er vanskeligstilt, fortrinnsvis tiltak som tilgodeser bosatte i Ålesund kommune.

Grunnkapitalen er på kr 600 000, og det er de årlige renteavkastningene som deles ut.

Søknad kan fremmes av enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner. Det er ikke utarbeidet eget søknadskjema, det må derfor skrives et kort brev med begrunnelse for hvorfor en ønsker midler fra dette legatet.

Det er et styre, bestående av to politikere og en fra rådmannens stab, som fordeler midlene.

Søknadsfristen er vanligvis i november og dette blir annonsert årlig.

Fond for ferie- og fritidstiltak for funksjonshemma og miljøtruede barn og ungdom

Ålesund kommunes feriefond, er en stiftelse som ble opprettet 11.4.1985, blant annet ved salg av en feriekoloni. I tillegg er noen mindre legat innlemmet i stiftelsen.

Fondets inntekt er renteinntekt fra bankinnskudd, og det er de årlige renteavkastningene som deles ut til søkere.

Fondets frie kapital skal helt eller delvis tildeles barn og ungdom som er
a) psykisk og/eller fysisk funksjonshemmede, eller
b) miljøtruet/vanskeligstilt og
c) under 21 år, og
hjemmehørende i Ålesund kommune

Under kategori b) forstås barn og ungdom som er tilmeldt barnevernstjenesten i kommunen, og hvor det er gjort vedtak om særskilt tiltak, eller hvor det er behov for slike. Under denne kategorien kommer i tillegg barn og ungdom som barnevernstjenesten på grunn av risikomomenter finner har behov for særskilte ferie- eller fritidstiltak.

Det er et styre, bestående av to politikere og en fra rådmannens stab, som fordeler midlene.

Søknadsfrist er vanligvis 25. april, men dette blir annonsert årlig. Søknadskjemaet for fondet ligger i kommunens skjemabank.

Andre legater

Mer informasjon om legater: www.legatsiden.no

Søknadsfrist og skjema

Vanligvis utlyst om høsten (september/oktober/november) eller april hvert år. Du kan finne søknadsskjema her

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119